U nas znajdziesz wszystko...
Reklama
Nowości z Olecka i okolic » Harmonogram dyżurów całodobowych aptek w powiecie oleckim rok 2024

Harmonogram dyżurów całodobowych aptek w powiecie oleckim rok 2024


Apteka Prywatna sp.j.

Apteka CEFARM 

Apteka w Olecku Apteka Społeczna Apteka MELISSA Apteka NOWA Farmacja Apteka Gemini Apteka CEFARM 36,6
Adres
Plac Wolności 7b Składowa 6 Zielona 35 Składowa 2A Gołdapska 1 Pl. Wolności 25 Pl. Wolności 12 Zielona 37
Styczeń
01.01.2024
09.01.2024
17.01.2024
25.01.2024
02.01.2024
10.01.2024
18.01.2024
26.01.2024
03.01.2024
11.01.2024
19.01.2024
27.01.2024
04.01.2024
12.01.2024
20.01.2024
28.01.2024
05.01.2024
13.01.2024
21.01.2024
29.01.2024
06.01.2024
14.01.2024
22.01.2024
30.01.2024
07.01.2024
15.01.2024
23.01.2024
31.01.2024
08.01.2024
16.01.2024
24.01.2024
Luty
02.02.2024
10.02.2024
18.02.2024
26.02.2024
03.02.2024
11.02.2024
19.02.2024
27.02.2024
04.02.2024
12.02.2024
20.02.2024
28.02.2024
05.02.2024
13.02.2024
21.02.2024
29.02.2024
06.02.2024
14.02.2024
22.02.2024
07.02.2024
15.02.2024
23.02.2024
08.02.2024
16.02.2024
24.02.2024
01.02.2024
09.02.2024
17.02.2024
25.02.2024
Marzec
05.03.2024
13.03.2024
21.03.2024
29.03.2024
06.03.2024
14.03.2024
22.03.2024
30.03.2024
07.03.2024
15.03.2024
23.03.2024
31.03.2024
08.03.2024
16.03.2024
24.03.2024
01.03.2024
09.03.2024
17.03.2024
25.03.2024
02.03.2024
10.03.2024
18.03.2024
26.03.2024
03.03.2024
11.03.2024
19.03.2024
27.03.2024
04.03.2024
12.03.2024
20.03.2024
28.03.2024
Kwiecień
06.04.2024
14.04.2024
22.04.2024
30.04.2024
07.04.2024
15.04.2024
23.04.2024
08.04.2024
16.04.2024
24.04.2024
01.04.2024
09.04.2024
17.04.2024
25.04.2024
02.04.2024
10.04.2024
18.04.2024
26.04.2024
03.04.2024
11.04.2024
19.04.2024
27.04.2024
04.04.2024
12.04.2024
20.04.2024
28.04.2024
05.04.2024
13.04.2024
21.04.2024
29.04.2024
Maj
08.05.2024
16.05.2024
24.05.2024
01.05.2024
09.05.2024
17.05.2024
25.05.2024
02.05.2024
10.05.2024
18.05.2024
26.05.2024
03.05.2024
11.05.2024
19.05.2024
27.05.2024
04.05.2024
12.05.2024
20.05.2024
28.05.2024
05.05.2024
13.05.2024
21.05.2024
29.05.2024
06.05.2024
14.05.2024
22.05.2024
30.05.2024
07.05.2024
15.05.2024
23.05.2024
31.05.2024
Czerwiec
01.06.2024
09.06.2024
17.06.2024
25.06.2024
02.06.2024
10.06.2024
18.06.2024
26.06.2024
03.06.2024
11.06.2024
19.06.2024
27.06.2024
04.06.2024
12.06.2024
20.06.2024
28.06.2024
05.06.2024
13.06.2024
21.06.2024
29.06.2024
06.06.2024
14.06.2024
22.06.2024
30.06.2024
07.06.2024
15.06.2024
23.06.2024
08.06.2024
16.06.2024
24.06.2024